УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване и покупки от интернет страницата www.ebebe.bg, наричан по-долу за краткост “САЙТА”, преди да използвате тoзи САЙТ.

I.Общи разпоредби
Чл.1.1 Чрез САЙТА www.ebebe.bg „Дария Карпет“ ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.Дивичково 30, с ЕИК: 200877784, ДДС Номер BG200877784, тел.0879500510, имейл адрес info@ebebe.bg, предлага за продажба стоки, с основни характеристики посочени непосредствено до всяка от стоките в продуктовата част на „САЙТА“.

Чл.1.2 С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „Дария Карпет“ ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТA, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:
-отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТA и
-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТA.

Чл.1.3 ebebe.bg си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.

Чл.1.4 Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

II. Общо описание на услугите

Чл. 2. САЙТЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки. Същият предоставя богат избор на продукти с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

III. Предлагани стоки
Чл.3.1. САЙТЪТ съдържа оферти относно всяка от предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.3.2. Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид), неговите характеристики и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

Чл.3.3. Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея, и е с включен ДДС, пътеките се предлагат на цена за линеен метър.

IV. Регистрация
Чл. 4. Можете да пазарувате от САЙТA като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл. 5.1. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.

Чл.5.2. При попълване на електронната форма за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.

Чл.5.3. Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

Чл.6. Фирма Дария Карпет ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи Условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Чл.7. Фирма Дария КарпетЕООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Чл.8. Фирма Дария Карпет ЕООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

-Обработка на клиентска поръчка.

-Статистически цели, за подобряване работата на магазина.

-Администриране и обслужване съдържанието на магазина.

Чл.9. Защита на клиентските данни:

1. Фирма Дария Карпет ЕООД като търговец няма достъп до картовите данни на клиента, при извършено плащане с карта.
2. Фирма Дария Карпет ЕООД като търговец няма достъп до автентикационните данни на клиента при извършено плащане с карта. Достъп до автентикационните данни на клиента има само банката ИЗДАТЕЛ на картата.

V. Заявка за покупка

Чл.10. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. „ДАРИЯ КАРПЕТ” ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките.

Чл.11.Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно с оглед нейните специфики - цвят, размер, материал и т.н.
Цената за доставка на стоките е съобразно тарифата на куриерските фирми. При запитване по телефона може да ви кажем за всеки килим, според размера, колко ще струва доставката.

Чл.12. Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.

Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ”.

За да прегледа продуктите в „Кошницата” си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КОЛИЧКА” , който се намира горе вдясно на САЙТA.

Чл.13. Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се в САЙТA.

Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПОРЪЧКА” в секцията „КОШНИЦА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*).

В заявката автоматично се изписват продукта, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано. Цената за доставката, изчислена съобразно стойността на поръчката и избрания адрес на доставка не се показва тук, тъй като тя зависи от тарифата на куриерската фирма. Служител на Дария Карпет ЕООД, задължително уведомява клиента каква ще бъде цената за доставка, преди да се изпрати поръчката.

При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, невзети, отказани или върнати без обективна причина предишни поръчки, не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Чл.14. С натискане на бутона „ПОТВЪРДЕТЕ ПОКУПКА“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема задължение да заплати стоката по начина, избран от него.Заплащане на поръчаните стоки може да се осъществи по следните 2 начина:
* Плащане при доставка (наложен платеж)
Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя е отбелязана в цената на поръчката.
* Плащане по банков път - за целта е необходимо да извършите банков превод към сметката на„ДАРИЯ КАРПЕТ” ЕООД. Банковата сметка, ще ви бъде изпратена след като ни известите, че желаете да заплатите по банков път. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода. При доставка на стоката не дължите нищо на куриера.

С натискане на бутона „ПОТВЪРДЕТЕ ПОКУПКА“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави волеизявление за сключване на договор с "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД съгласно условията, посочени в заявката и поръчката е направена.

Чл.15. В срок от 1 до 3 работни дни от получаване на заявката представител на "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД потвърждава с обратен имейл и/или телефонно обаждане получаването на поръчката и потвърждава изпълнението и, или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност.

VI. Отказ за доставка

Чл.16. "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща в срок до два работни дни от получаване на заявката.

VII. Условия за доставка

Чл.17. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл.18. Доставките се осъществяват чрез куриерска фирма.

Чл.19. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 2 (два) работни дни от потвърждаване на поръчката, при условие, че адресът за доставка е валиден е на територията РБългария и е посочен точно. За селища без офис на Куриера доставката се извършва съгласно график за обслужване от Куриера или до 3 дни, ако селището не е включено в график. Ако поради някаква причина има забавяне от страна на куриерската фирма/празници, промоции, лоши метериологични условия и др./, срока на доставка може да се увеличи и зависи изцяло от куриерската фирма. В този случай, Дария Карпет, не може да се ангажира с точен срок на доставка, тъй като това не зависи от нея. Това, което може да се, се счита за сигурно е своевременният бърз срок на обработка и изпращане на самата поръчка към получателя от страна на Дария Карпет.

Чл.20.Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка. Когато клиента е поръчал пътека на метраж и желае да бъде обкантена, то тя се обкантва с най-подходящият цвят с който разполагаме.

Чл.21. Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, когато е посочил адрес за доставка различен от офис на куриера.

- Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурени условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

- В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите по първата доставка.

VIII. Законова гаранция

Чл.22. "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

IX. Oтказ за получаване на доставена стока и връщане на получена стока

Чл.23. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да откаже да получи и заплати стоката и да я върне в момента на получаването и в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. Ако доставената стока е с недостатъци;

3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;

4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;

5. Ако не е спазен срокът за доставка;

Чл.24. При наличие на основания по гореспоменатите случаи, възраженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ при отказа се записват от куриера в товарителницата. "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него.

Чл.25. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне стоката и поиска замяна или възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има скрит дефект, който я прави негодна за предназначението й;

Чл.26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка /или разписката за Пощенски паричен превод от куриера/ за закупуването на продукта.

Чл.27. Ако са налице обстоятелства по тези случаи, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след връщането и и придружаващ имейл с посочване на основанията за връщане до „Дари Карпет“ ЕООД. В случай, че потребителят не желае подмяна, а желае да получи обратно стойността на стоката, той посочва това в придружаващия имейл и „Дария Карпет“ ЕООД в срок от 3 (три) работни дни след получаването обратно на стоката връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ сумата, заплатена от него при доставката.

Чл.28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в Чл.31 и Чл.32, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

Чл.29. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми „Дария Карпет“ ЕООД за името си, адреса си и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откаже от договора, описвайки продукта и посочвайки артикулен номер на изделието с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, който се намира в края на „Условията за ползване“, съгласно приложение №6 от Закон за защина на потребителите. Към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Артикулът, който ще се връща трябва да бъде в опаковката си, да не е използван и да е придружен от касовата бележка /или разписката за Пощенски паричен превод от куриера/ за закупуването на продукта, фабричните етикети на килима, не трябва да бъдат късани или отлепяни. 

Чл.30. Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на "Дария Карпет" ЕООД – info@ebebe.bg или на хартиен носител на адрес: гр.Сливен, кв.Българка, бл.71. "Дария Карпет" ЕООД уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за получения отказ незабавно.

Чл.31. За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен по-горе.

Чл.32.1 Ако ПОТРЕБИТЕЛ направи отказ от договора, "Дария Карпет" ЕООД ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка. Не се възстановяват:

- допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от "Дария Карпет" ЕООД;

- разходите за връщането на стоката обратно.

Чл.32.2. "Дария Карпет" ЕООД възстановява сумите без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която след като е бил информиран за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за отказ от договора получи обратно стоката или доказателства, че е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събитията е настъпило по-рано. "Дария Карпет" ЕООД ще извърши възстановяването по банков път.

Чл.32.3. В случай на отказ от договора по реда на чл.22, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на "Дария Карпет" ЕООД на адрес гр.Сливен, кв.Българка, бл.71 , за ebebe.bg, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал "Дария Карпет" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл.33. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема преките разходи по връщане на стоките. На основание чл.57, т.3 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за доставка, за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Това важи примерно за пътеки, които се изработват по размери зададени от клиента.

Чл.34. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри. Такива стоки са пътеки на метраж, изработени по параметри на клиента.

X. Замяна на артикул

Чл.35. На основание чл.57, т.3 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за доставка, за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Това важи примерно за пътеки, които се изработват по размери зададени от клиента.

За всички останали случаи, когато клиентът желае замяна на даден артикул с друг, следва да се свържете с "Дария Карпет" ЕООД чрез телефонен разговор на посочения телефон за контакт или чрез e-mail на посочения e-mail адрес. Замяната на съответния артикул ще се извърши след обратното получаване в магазина на "Дария Карпет" ЕООД на първоначалния артикул и само ако същият е в опаковката си, не е използван и е придружен от касовата бележка /или разписката за Пощенски паричен превод от куриера/ за закупуването на продукта, фабричните етикети на килима, не трябва да бъдат разлепяни или сваляни. Транспортните разходи за връщането на артикула и замяната му, са за сметка на клиента.

XI. Начини на плащане

Чл. 36. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва с наложен платеж – в момента на получаване на стоката сумата се предава на служителя на куриерската фирма, извършваща доставката.

XII. Права върху обекти на интелектуална собственост и използване на новини

Чл.37.1 Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители "Дария Карпет" ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици.

Чл.37.2. Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – "Дария Карпет" ЕООД и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Чл.38. Новините в този САЙТ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата му за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на "Дария Карпет" ЕООД, е непозволено.

XIII. Недопустими действия

Чл.39.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

Чл.39.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на "Дария Карпет" ЕООД и/или на трети лица.

XIV. Лични данни и тяхната защита

Чл.40.1. "Дария Карпет" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Чл.40.2. САЙТЪТ гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл.41. "Дария Карпет" ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл.42.1 С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни.

Чл.42.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Дария Карпет" ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл.43. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на "Дария Карпет" ЕООД, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

XV. Граници на отговорността

Чл. 44. "Дария Карпет" ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл.45. "Дария Карпет" ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

Чл.46. "Дария Карпет" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

XVI. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

Разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

За всяка промяна в общите условия потребителите ще бъдат уведомявани чрез поставяне на съобщение в началната страница на сайта, като новите общи условия влизат в сила от датата на поставяне на съобщението.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До "ДАРИЯ КАРПЕТ" ЕООД, с адрес гр.Сливен, ул.“Дивичково“ № 30 , с ЕИК: 200877784, имейл info@ebebe.bg

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ....................../посочва се датата на поръчка от потребителя/

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката. Разходите за връщането на стоката са за сметка на потребителя.

14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, но не по-рано от датата на получаване на стоката обратно, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.